ترمیم و مرمت

- ترمیم سنگ قبر با استفاده از ابزار های به روز

- رنگ آمیزی مزار با استفاده از باکیفیت ترین رنگ های بدنه خودرو

- طراحی و ساخت باغچه

- تعمیر و تعویض سنگ های قدیمی

- خطاطی و اضافه کردن نام و شعر

- چاپ عکس متوفی بر روی تمامی سنگ ها با دستگاه های به روز

- ترمیم و تعویض قرنیز دور مزار

و انجام تمامی سفارش های خاص

سنگ شهر